żźćłóąśę Informacja o gospodarstwie

Historia szk?ki zacz??a si? w roku 1964, kiedy wyprodukowa?em pierwsze krzewy r?. W latach sze??dziesi?tych rozpocz??a si? w Polsce produkcja r? na du?? skal?. Polskie Towarzystwo Mi?o?nikw R? popularyzowa?o r?e g?wnie poprzez oglnopolskie wystawy kwiatw ci?tych, ktre w?drowa?y po miastach wojewdzkich. Produkcja krzeww nie wymaga?a zezwolenia w przeciwie?stwie do produkcji drzewek owocowych. Rozpocz?? si? eksport krzeww r? g?wnie do Skandynawii.

W latach siedemdziesi?tych produkowali?my rwnie? drzewka i krzewy owocowe. Obecnie nasza g?wna produkcja to krzewy r?, lilaki oraz wierzby ozdobne szczepione. Od pocz?tku w prowadzeniu gospodarstwa pomaga mi ?ona Alina.

Od roku 1990 naszym wsplnikiem zosta? syn Stefan, ktry ma dwch synw (19 i 16 lat ) i jest nadzieja, ?e w gospodarstwie b?d? pracowa?y trzy pokolenia. Jest to bardzo wa?ne dla rozwoju firmy.
Gospodarka rynkowa wymusza produkcj? szerokiego asortymentu r?. W ostatnich latach rozpocz?li?my produkcj? r? okrywowych na w?asnych korzeniach i w pojemnikach oraz drzewkowych rwnie? w pojemnikach. Produkujemy coraz wi?cej r? pn?cych, parkowych, wielkokwiatowych i wielokwiatowych w pojemnikach.

W roku 2002 rozpocz?li?my produkcj? lilakw rozmno?onych in vitro. Od kilku lat produkujemy oko?o 50 000 sztuk wierzb szczepionych w pojemnikach (g?wnie Salix caprea 'Pendula' i Salix integra 'Hakuro nishiki').
Prowadzimy g?wnie sprzeda? hurtow?. Eksportujemy ro?liny do wielu krajw (50 - 60 % naszej produkcji). Jeste?my cz?onkami Zwi?zku Szk?karzy Polskich od momentu jego powstania. Brali?my udzia? we wszystkich szesnastu wystawach Ziele? to ?ycie.

Wraz z poszerzaniem asortymentu r?, powi?kszamy ogrd r?any, gdzie pokazujemy nowe odmiany i przyk?ady ich zastosowania.